خدمات مشاوره تبلیغات در عراق

رسالت و ماموریت سازمانی گروه رافدین، ارائه خدمات مدیریت صادرات به شرکت‌های متقاضی صادرات به کشورهای عربی است.
تلاش این مجموعه بر آن است که بر اساس استانداردها و نیازهای بازار عراق، اقدام به انجام خدمات برندینگ و تبلیغات برای شرکت های متقاضی کند.

مشاوره تبلیغات در عراق

سفر مشتری در مجموعه الرافدین از لحظه ارائه درخواست (به صورت کتبی یا شفاهی) آغاز می‌شود و تا پایان مدت زمان قرارداد ادامه دارد.
گامهای ورود مشتری به سازمان به شرح ذیل است:

1 – ارتباط با متقاضی و دریافت سفارش
2 – ارسال بسته خدمات و فرم سفارش اولیه
3 – آنالیز اطلاعات مشتری
4 – ارائه پکیج نهایی و قیمت
5 – عقد قرارداد
6 – اجرای قرارداد
7 – پایان مدت زمان قرارداد و تسویه

خدمات دپارتمان تبلیغات الرافدین

طراحی سایت در عراق

طراحی وبسایت

شبکه های اجتماعی - د÷ارتمان تبلیغات رافدین

شبکه های اجتماعی

طراحی لوگو و ست اداری - تبلیغات رافدین

طراحی لوگو و سِت اداری

فهرست